Kuesioner Layanan UPT-PPSP

Keramahan, kesopanan, dan kerapian ?

 

Puas

 

Tidak Puas

 

Komunikasi dan kemudahan komunikasi ?

 

Puas

 

Tidak Puas

 

Kecepatan layanan ?

 

Puas

 

Tidak Puas

 

Ketepatan layanan ?

 

Puas

 

Tidak Puas

 

Kecakapan layanan ?

 

Puas

 

Tidak Puas